Bæredygtighed

Ansættelsesrettigheder

Habo, vores leverandører og deres underleverandører skal følge grundlæggende ansættelsesrettigheder.

Nultolerance for diskrimination
Der må ikke forekomme nogen form for diskrimination hos Habo eller ved vores leverandører på grund af race, køn, alder, religion, politiske synspunkter, national/social oprindelse, seksuel orientering eller anden sammenlignelig grund. 
Med henvisning til ILOs konvention 100 og 111 samt FNs konvention om afskaffelse af enhver form for diskrimination af kvinder.

Trygge ansættelsesaftaler
Samtlige medarbejdere hos Habo og vores leverandører skal have ret til en skriftlig ansættelsesaftale. Aftalen skal indeholde grundlæggende ansættelsesvilkår så som stilling, løn, arbejdstider og arbejdsopgaver.
Med henvisning til FNs deklaration om menneskerettigheder artikel 23.3

Tvangsarbejde, mobning og disciplinære foranstaltninger 
Habo accepterer ikke tvangsarbejde, fysisk afstraffelse eller trusler om dette, urimelige disciplinærforanstaltninger, sexchikane eller krænkelse af medarbejdere.
Med henvisning til ILOs konventioner 29 og 105

Aldrig børnearbejde 
Habo accepterer ikke børnearbejde. Hvis unge mellem 15 og 18 år ansættes eller arbejder som lærlinge – i overensstemmelse med arbejdslovgivningen i det land, hvor aktiviteterne finder sted – skal arbejdsgiveren sikre, at arbejdet ikke går ud over medarbejderens skolegang.
Med henvisning til FNs børnekonvention, ILOs konventioner 79,138 og 182 samt ILOs anbefaling 146.
Definitionen af børn varierer mellem 14 og 16 år, alt efter national lovgivning. Hvis der ikke findes nogen passende lovgivning, skal personer under 15 år betragtes som børn.

Løn og arbejdstid
Den lovbefalede minimumsløn er den laveste accepterede løn, men vi opfordrer vores leverandører til at betale lønninger til deres medarbejdere, som de kan leve af. Lønningerne skal udbetales regelmæssigt og til tiden. Overtid skal reguleres i overensstemmelse med national lovgivning. 
Med henvisning til ILOs konventioner 131, 1 og 14.

Ferie og sygefravær
Samtlige medarbejdere hos Habo eller vores leverandører skal bevilliges deres juridiske rettigheder, så som ferie, sygefravær og barselsorlov uden nogen konsekvenser.
Med henvisning til FNs deklaration om menneskerettigheder artikel 23.3.