Bæredygtighed

Arbejdsmiljø och Sikkerhed

Habo, vores leverandører og deres underleverandører skal tilbyde et sikkert, sundt og godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Habo, vores leverandører og deres underleverandører skal tilbyde sikre, sunde og gode arbejdsmiljøer for alle medarbejdere.

Strenge sundhedskrav
Risiko for arbejdsskader – og ulykker – skal minimeres via forebyggende foranstaltninger. Temperatur, støjniveau og luftkvalitet skal stemme overens med den lokale lovgivning, og der skal benyttes relevant beskyttelsesudstyr.
Med henvisning til ILOs konventioner 155, ILOs anbefaling 164 og ILOs vejledning i sikkerhed på arbejdspladsen (ILO-OSH-2001).

Gode boligforhold
Hvis en leverandør sørger for boliger til sine medarbejdere, skal boligarealet pr. person opfylde de lovbefalede minimumkrav, være hygiejniske og sikre.

Sikker arbejdsplads
Medarbejdere hos Habos leverandører og deres underleverandører skal udstyres med det nødvendige beskyttelsesudstyr uden ekstra omkostninger for medarbejderne. Maskiner og andet udstyr skal være sikre at anvende og udstyret med de nødvendige sikkerhedsfunktioner for at forhindre ulykker. 

Sikker evakuering og brandbekæmpelse
Habos leverandører og deres underleverandører skal tilbyde deres medarbejdere grundlæggende brandsikkerhedsuddannelse, og der skal forefindes brandslukningsudstyr på arbejdspladsen. Nødudgange skal være tydeligt mærket og må ikke blokeres. 

Rent drikkevand
Habos leverandører og deres underleverandører skal sørge for rent drikkevand uden ekstra omkostninger for medarbejderne i arbejdstiden samt sikre, at der findes hygiejniske toiletter og vaskerum til både mænd og kvinder.
 
Korruption og bestikkelse
Habo tolererer ikke korruption, bestikkelse, bedrageri eller utilbørlige forretningsmetoder, som kan begrænse konkurrencen. Habo, vores leverandører og deres underleverandører må ikke agere i strid med gældende konkurrencelovgivning i det land, hvor aktiviteterne foregår, hvor produkterne markedsføres, eller hvor der gøres forretninger. 
Med henvisning til FNs konvention mod korruption.

Overholdelse af love og forordninger
Habos leverandører og deres underleverandører skal følge de love og forordninger, der gælder i det land, hvor de agerer. Hver enkelt leverandør og dennes underleverandører er ansvarlige for, at samtlige medarbejdere får tilstrækkelige information og uddannelse om de lovkrav og bestemmelser, der gælder for deres ansættelse.