Bæredygtighed

Ledelsessystem och Systematisk arbejde

Habo opfordrer leverandører og deres underleverandører til at arbejde i overensstemmelse med eller være certificerede i henhold til anerkendte miljø- og kvalitetsstyringssystemer.

Habo opfordrer leverandører og deres underleverandører til at arbejde i overensstemmelse med eller være certificerede i henhold til internationalt anerkendte miljø- og kvalitetsstyringssystemer.

Systematisk forbedringsarbejde
Habo opfordrer leverandører og deres underleverandører til at arbejde i overensstemmelse med eller være certificerede i henhold til internationalt anerkendte miljø- og standardsystemer, for eksempel:
Miljøledelsessystem, så som ISO 14001
Kvalitetsledelsessystem, så som ISO 9001
Ledelsessystem for arbejdsmilj, så som ISO 45001  
Ledelsessystem for social ansvarlighed, så som ISO 26000 eller SA 8000.

For yderligere oplysning henvises til  http://www.iso.org
For yderligere oplysning henvises til  http://www.sa-intl.org