Bæredygtighed

Miljø og Kvalitet

Når du vælger et produkt fra Habo, skal du vide, at det er fremstillet i et bæredygtigt materiale med et gennemtænkt og ansvarligt design.

Fra smedeværkstedet til dagens moderne produktion løber der en tråd af nøjagtighed. Her hos Habo går miljø og kvalitet hånd i hånd. Når du vælger et produkt fra Habo, skal du vide, at det er fremstillet i et bæredygtigt materiale med et gennemtænkt og ansvarligt design. 

Kvalitet gennem hele kæden
For os hos Habo er kvalitet meget mere end at levere de rigtige detaljer til rette sted i rette tid. Kvalitet handler om holdbarhed, design og funktion, men også om at forstå kundernes behov og at løse problemer. 

Miljø – altid på dagsordenen
Alle virksomheder påvirker miljøet. Habo er ingen undtagelse. Denne selverkendelse ansporer os til at arbejde kontinuerligt med at optimere anvendelsen af ressourcerne og mindske miljøbelastningen. Produkternes kvalitet at de holder længe, bidrager også til at mindske ”brug og smid væk”. 

Vores adfærdskodeks
Vores adfærdskodeks handler om at tage et miljømæssigt og socialt ansvar ud fra vores kerneværdier: Kundefokus, respekt, tradition, løbende forbedringer og passion for detaljer. Også vores leverandører, deres respektive underleverandører og samarbejdspartnere er omfattet af adfærdskodeksen.

Interne revisioner
Leverandøren er ansvarlig for at sørge for, at underleverandørerne opfylder betingelserne og normerne i vores adfærdskodeks. Leverandøren skal også kontrollere, at underleverandører arbejder i overensstemmelse med denne kodeks. Hvis en leverandør eller underleverandør ikke efterlever kravene, kræver vi, at der sker en forbedring inden for en aftalt tidsperiode. I tilfælde af fortsatte forseelser vil vi afslutte samarbejdet. Revisioner sker løbende.

Minimum af affald, maksimum af genvinding
Alle typer affald hos Habos leverandører og disses underleverandører skal minimeres via effektivisering, produktforandringer, vedligeholdelsesprocesser, materialeoptimering eller lignende.

Sikker håndtering af kemikalier
Habos leverandører og deres underleverandører skal træffe foranstaltninger for at sikre, at kemikalier håndteres, opbevares og kasseres sikkert. De kemikalier der anvendes, skal følge forskrifterne i EU-lovgivningen REACH.
Med henvisning til ILOs konvention 170 og REACH.

Klimakompenserede transporter
Hos Habo arbejder vi for, at transporterne effektiviseres og fyldningsgraden maksimeres i alle dele af logistikkæden uden at give afkald på vores kunders krav til leverancen. Vi har en stærk ambition om at minimere miljøpåvirkningen i samarbejde med vores transportleverandører. 

God vandkvalitet
Habos leverandører og deres underleverandører skal træffe foranstaltninger, for at undgå vandforurening ved at forhindre og reducerer udslip af spildevand. 

Aktive energimålHabos leverandører og deres underleverandører skal arbejde efter en plan for at reducere energiforbrug og udslip samt udfase brugen af fossile brændstoffer og omstille til fornybar energi.