Kestävä kehitys

Hallintotapa ja systemaattinen kehitystyö

Habo kannustaa toimittajiaan ja niiden alihankkijoita toimimaan tai hankkimaan sertifioinnit kansainvälisesti hyväksyttyjen ympäristö- ja laatujärjestelmien mukaisesti.

Habo kannustaa toimittajiaan ja niiden alihankkijoita toimimaan tai hankkimaan sertifioinnit kansainvälisesti hyväksyttyjen ympäristö- ja laatujärjestelmien mukaisesti.

Systemaattinen kehitystyö
Habo kannustaa toimittajiaan ja niiden alihankkijoita toimimaan tai hankkimaan sertifioinnit kansainvälisesti hyväksyttyjen järjestelmien mukaisesti, kuten esimerkiksi:
Ympäristöjärjestelmä, esim. ISO 14001
Laatujärjestelmä, esim. ISO 9001
Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä, esim. ISO 45001  
Sosiaalisen vastuun johtamisjärjestelmä, esim. ISO 26000 tai SA 8000.

Lisätietoa: http://www.iso.org
Lisätietoa: http://www.sa-intl.org