Kestävä kehitys

Työympäristö ja -turvallisuus

Habo, sen toimittajat ja niiden alihankkijat tarjoavat työntekijöilleen turvallisen, terveellisen ja miellyttävän työympäristön.

Habon, sen toimittajien ja niiden alihankkijoiden on tarjottava työntekijöilleen turvallinen, terveellinen ja miellyttävä työympäristö.

Korkeat terveysvaatimukset
Työtapaturmien ja -vahinkojen riskit on minimoitava ennaltaehkäisevin toimenpitein. Lämpötilojen, melutasojen ja ilmanlaadun on noudatettava paikallista lainsäädäntöä ja asiaankuuluvia suojavarusteita on käytettävä.
Viitaten ILO:n yleissopimukseen nro. 155, ILO:n suositukseen nro. 164 sekä ILO:n työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmiä koskevat ohjeet (ILO-OSH-2001).

Hyvät asumisolosuhteet
Jos tavarantoimittaja tarjoaa työntekijöilleen asuntoja, asuinpinta-alan henkilöä kohden on täytettävä lainmukaiset minimivaatimukset, ja asuintilojen on oltava hygieeniset ja turvalliset.

Turvallinen työympäristö
Habon toimittajien ja niiden alihankkijoiden työntekijät on varustettava tarpeellisin suojavarustein ilman, että siitä koituu kustannuksia työntekijälle itselleen. Koneiden ja laitteiden on oltava turvallisia käyttää ja varustettuja tarpeellisin turvatoiminnoin vahinkojen ehkäisemiseksi.

Turvalliset poistumismahdollisuudet ja paloturvallisuus
Habon toimittajien ja niiden alihankkijoiden on tarjottava työntekijöilleen perustasoista paloturvallisuuskoulutusta, ja työpaikoilla on oltava palontorjuntavälineistöä. Hätäuloskäyntien on oltava selvästi merkityt ja esteettömät. 

Puhdas juomavesi
Habon toimittajien ja niiden alihankkijoiden on maksutta pidettävä työaikoina työntekijöidensä saatavilla puhdasta juomavettä ja varmistaa, että sekä miehille että naisille on hygieenisiä wc- ja pesutiloja.

Korruptio ja lahjonta
Habo ei suvaitse korruptiota, lahjontaa, petoksia tai asiaankuulumattomia, kilpailua rajoittavia liiketoimia. Habon ja sen toimittajien ja alihankkijoiden on noudatettava voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä kaikissa niissä maissa, joissa ne harjoittavat toimintaa, markkinoivat tuotteitaan tai tekevät kauppoja. 
Viitaten Yhdistyneiden Kansakuntien (YK:n) korruption vastaiseen yleissopimukseen.

Lakien ja asetusten mukaisuus
Habon toimittajien ja niiden alihankkijoiden on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia kaikissa niissä maissa, joissa ne harjoittavat toimintaa. Jokainen toimittaja ja sen alihankkijat ovat vastuussa siitä, että jokainen työntekijä saa tarpeeksi tietoa ja koulutusta työhönsä vaikuttavasta lainsäädännöstä ja päätöksistä.