Bærekraft

Arbeidsmiljø og sikkerhet

Habo, våre leverandører og deres underleverandører skal kunne tilby et sikkert, sunt og godt arbeidsmiljø for våre medarbeidere.

Habo, våre leverandører og deres underleverandører skal tilby sikre, sunne og gode arbeidsmiljøer for alle medarbeidere.

Høye helsekrav
Farer for skader på arbeidsplassen og arbeidsulykker skal minimeres gjennom forebyggende tiltak. Temperatur, lydnivå og luftkvalitet skal stemme overens med lokal lovgivning og relevant verneutstyr skal brukes.
Med henvisning til ILOs konvensjoner 155, ILOs anbefaling 164 og ILOs veiledning om sikkerhet på arbeidsplassen (ILO-OSH-2001).

Gode boforhold
Dersom en leverandør stiller boliger til rådighet for sine medarbeidere skal boflaten per person oppfylle de lovbestemte minimumskravene, være hygieniske og sikre.

Sikker arbeidsplass
Medarbeidere hos Habos leverandører og deres underleverandører skal utstyres med nødvendig verneutstyr uten kostnad for medarbeideren. Maskiner og annet utstyr skal være sikkert å bruke og være utstyrt med nødvendige sikkerhetsfunksjoner for å hindre ulykker.  

Sikre rømningsveier og brannbekjempelse
Habos leverandører og deres underleverandører skal tilby sine medarbeidere grunnleggende opplæring i brannsikkerhet og det skal finnes utstyr for brannbekjempelse på arbeidsplassen. Nødutganger skal være tydelig merket og skal ikke blokkeres. 

Rent drikkevann
Habos leverandører og deres underleverandører skal sørge for rent drikkevann uten kostnad for medarbeiderne under arbeidstiden, samt sørge for at det finnes hygieniske toaletter og garderober for både menn og kvinner.
Korrupsjon og bestikkelser
Habo tolererer ikke korrupsjon, bestikkelser, svindel, eller utilbørlige forretningsmetoder som kan begrense konkurransen. Habo, våre leverandører og deres underleverandører skal ikke opptre i strid med gjeldende konkurranselovgivning i det land der virksomheten ligger, markedsfører sine produkter eller gjør forretninger. Med henvisning til FNs konvensjon mot korrupsjon.

Overholdelse av lover og forordninger
Habos leverandører og deres underleverandører skal følge de lover og forordninger som gjelder i det landet de er virksomme i. Hver enkelt leverandør og deres underleverandører er ansvarlige for at samtlige medarbeidere får tilstrekkelig informasjon og opplæring om de lover og regler som gjelder for deres ansettelse.