Bærekraft

Miljø og kvalitet

Dersom du velger et produkt fra Habo, skal du vite at det er laget i et bærekraftig materiale og i et gjennomtenkt og ansvarsfull design.

Fra det gamle smieverkstedet til dagens moderne produksjon løper det en rød tråd av nøyaktighet. Hos oss i Habo går miljø og kvalitet hånd i hånd. Dersom du velger et produkt fra Habo, skal du vite at det er laget i et bærekraftig, gjennomtenkt og ansvarsfullt design. 

Kvalitet i hele kjeden
For oss i Habo er kvalitet mye mer enn å levere rett vare på rett sted til riktig tid. Kvalitet handler om bærekraft, design og funksjon, men også om å forstå kundens behov og å løse problemer.  

Miljø – kontinuerlig på agendaen
Alle bedrifter har en miljøpåvirkning. Habo er ikke noe unntak. Den innsikten gjør at vi kontinuerlig arbeider med optimal bruk av ressurser og redusert belastning på miljøet. Produktenes kvalitet, at de holder over tid, bidrar også til å redusere bruk og kast. 

Vår policy
Vår policy handler om å ta et miljømessig og sosialt ansvar med utgangspunkt i våre kjerneverdier: kundefokus, respekt, tradisjon, kontinuerlige forbedringer og lidenskap for detaljer. Våre leverandører, deres respektive underleverandører og samarbeidspartnere omfattes også av samme policy.

Interne revisjoner
Leverandøren er ansvarlig for å påse at deres underleverandører oppfyller vilkår og normer i vår policy. Leverandøren skal også kontrollere at underleverandørene arbeider i overensstemmelse med denne policy. Dersom en leverandør eller underleverandører ikke etterlever kravene, forlanger vi at det skal foretas en forbedring innen en gitt tidsperiode. Ved fortsatte forseelser etter dette, vil samarbeidet avsluttes. Revisjoner skjer løpende.

Minimalt med avfall, maksimalt med gjenbruk
Alle typer avfall hos Habos leverandører og deres underleverandører skal reduseres gjennom effektivisering, produktendringer, vedlikeholdsprosesser, materialoptimalisering eller liknende.

Sikker håndtering av kjemikalier
Habos leverandører og deres underleverandører skal gjennomføre tiltak for å sikre at kjemikalier håndteres, oppbevares og destrueres på en sikker måte. De kjemikalier som anvendes skal følge forskriftene i EU-forordningen REACH.
Med henvisning til ILOs konvensjon 170 og REACH.

God vannkvalitet
Habos leverandører og deres underleverandører skal iverksette tiltak for å unngå vannforurensning ved å hindre og redusere utslipp av spillvann. 

Aktive energimål
Habos leverandører og deres underleverandører skal arbeide etter en plan for redusert energiforbruk og reduserte utslipp, samt fase ut bruken av fossilt brennstoff og få en overgang til fornybar energi.