Bærekraft

Standardsystemer og systematisk arbeid

Habo oppfordrer leverandører og deres underleverandører til å arbeide i henhold til, eller å bli sertifisert i henhold til internasjonalt anerkjente miljø- og kvalitetsstyringssystemer.

Hos Habo oppfordrer vi våre leverandører og deres underleverandører til å arbeide i henhold til, eller å bli sertifisert i henhold til internasjonalt anerkjente miljø- og kvalitetsstyringssystemer.

Systematisk forbedringsarbeid
Habo oppfordrer leverandører og deres underleverandører å arbeide i henhold til eller å bli sertifiserte i henhold til internasjonalt anerkjente styringssystemer, eksempelvis:
Miljøstandardsystem, som ISO 14001.
Kvalitetstandardsystem, som ISO 9001.
Standardsystem for arbejdsmilj, som ISO 45001.  
Standardsystem for sosialt ansvarstakende, som ISO 26000 eller SA 8000.

For mer informasjon se  http://www.iso.org
For mer informasjon se  http://www.sa-intl.org