Hållbarhet

Kärnvärden

Våra kärnvärden ska genomsyra hur vi agerar och ligga till grund för beslut vi tar i företaget.

Våra kärnvärden ska genomsyra hur vi agerar i olika situationer och ligga till grund för beslut vi tar i företaget. Vårt varumärke Habo ska laddas och kännetecknas av våra kärnvärden – såväl internt som externt.

Kundfokus
Att vara lyhörda mot våra kunders behov är vår viktigaste uppgift. Vi ska med fokus på lönsamhet skapa och tillfredsställa förväntningar så att vi stärker vårt varumärke och vår position på marknaden.

Respekt
Vi agerar ärligt och uppträder professionellt. Respekt innebär också omsorg om vår omgivning och framtid. Respekt främjar samarbete och hjälper oss att nå våra mål.

Tradition
Vi är stolta över vårt varumärke och våra produkter. Stoltheten ger sig uttryck i att vi alltid strävar efter perfektion i produktion, service, förpackning och distribution av våra sortiment.

Ständiga förbättringar
Vi drivs av CANI (Constant And Neverending Improvements). Det utmanar oss att överträffa förväntningar från kunder, leverantörer, medarbetare och ägare och driver oss mot att alltid förbättra resultaten och överträffa våra mål.

Passion för detaljer
Vår känsla för funktion, kvalitet och gott hantverk är drivkraften bakom våra produkter. Vi vet också att det är detaljerna som gör skillnad, för det är just detaljerna som är nyckeln till vår framgång.