Hållbarhet

Ledningssystem och Systematiskt Arbete

Habo uppmuntrar leverantörer och deras underleverantörer att arbeta enligt eller vara certifierade enligt internationellt erkända miljö- och kvalitetsledningssystem.

Systematiskt förbättringsarbete
Habo uppmuntrar leverantörer och deras underleverantörer att arbeta enligt eller vara certifierade enligt internationellt erkända ledningssystem exempelvis:
Miljöledningssystem, såsom ISO 14001
Kvalitetsledningssystem, såsom ISO 9001
Ledningssystem för arbetsmiljö, såsom ISO 45001 
Ledningssystem för socialt ansvarstagande, såsom ISO 26000 eller SA 8000.

För mer information se http://www.iso.org
För mer information se http://www.sa-intl.org