Guider

Unngå uventet besøk

Vi viser deg små og store detaljer som kan forhindre at du får uventet besøk.

Effektiv tyverisikring handler ikke om å gjøre boligen helt innbruddsikker, for det er desverre ikke mulig. Det handler mer om å skape usikkerhet hos tyvene og bygge opp nok hindre slik at de tilsammen blir uoverkommelige.

Usikre steder i eneboligen

Overraskende nok skjer 50% av alle boliginnbrudd via inngangsdøren. Balkongdører er ofte en mye enklere inngangsmetode, på grunn av dårlige låser og svak konstruksjon med store vindusflater. Det samme gjelder vinduene. Kjellerinnganger kan være fristende, da disse ofte ligger skjult fra veien.

Takvinduer er andre svake punkt. Sørg for at alle beslag sitter på innsiden og at du har en tilstrekkelig bra lås. Bodarealer kan fungere som et springbrett til andre etasje. Der kan det også finnes verktøy og utstyr som gjør det enkelt å bryte seg inn i boligen.

Usikre steder i flerfamilie-boliger

Også her er inngangsdøren den vanligste veien inn i likhet med balkongen, selv om den ligger noen etasjer opp. Boder i loft og kjeller kan få uventet besøk da det er et ypperlig sted for tyvene å jobbe uforstyrret.

Tips – gjør det selv!

Dører

Sørg for at kjellerdører og bakdører har like sikre låser som inngangsdøren. Hør med forsikringsselskapet ditt for å forsikre deg om at du har en lås som oppfyller kravene i din forsikring.

Dørspioner, dørkjeder og lignende sikkerhetsutstyr kan være en bra løsning for de fleste. Hold alle inngansdører frie for busker o.l for mest mulig fri sikt. Plasser merkelapper godt synlig ved alle dører for å varsle om at boligen er tyverisikret.

Boder og garasjer

Sørg for å ha kraftige låser på både garasjedører og boder, ellers kan man risikere å få avkortning på forsikringen. Selv om du ikke oppbevarer verdisaker på disse stedene er det en enkel måte for tyvene å skaffe seg verktøy for enklere kunne bryte seg inn i boligen.

Hengelåser er et bra alternativ når man ikke kan benytte seg av innfelte låser. Hengelåsen bær være FG-godkjent. Sørg for at både feste og kjetting holder samme høye standard som hengelåsen.  Det er viktig at alle delene er like sikre. Hengelåser klassifiseres i fire grupper, 1-4. Høyere gruppe tilsvarer sterkere lås.

Vindu

Sørg for at alle synlige beslag er skrudd inn med enveisskruer. Dette er skruer som kun kan skrus inn, men ikke ut. Vinduer med vinduslås er et annet bra hinder på veien inn. Kjellervinduer er enkle å ta seg inn i uforstyrret. Sett opp gitter på innsiden med skruer gjennom vinduskarmen. Montér evt. en barnesikker krok som kun kan åpnes fra innsiden med dobbelt grep.

Vindusbeslag hvor den ene delen festes i vinduskarmen og den andre i vindusarmen gjør det umulig å løfte ut vinduet selv om hengslet er borte.

Øvrige tips

Benytt dere av timere som slår på og av lyset til bestemte tider i døgnet. En lampe som er tent gjennom hele helgen er lett å gjennomskue.

Nøl ikke med å ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å kontrollere at din bolig er godt nok sikret og oppyller kravene til forsikringen.

Sjekkliste for å forebygge innbrudd i boligen

• Sørg for å ha god kontakt med dine naboer.

• Vurder boligen din utenfra med tyvens øyne for å finne svake punkter i boligen.

• Sett opp sikkerhetsadvarsler på alle vinduer på bakkenivå.

• Monter lås på altandøren, helst en sikkerhetslås med låsbar vrider.

• Inngangsdøren bør ha en sikkerhetsmerket lås komplettert med borrebeskyttede plater

• Innbruddsalarm virker avskrekkende. Det er viktig at alarmen er koblet til en effektiv kilde. Hør med flere ulike autoriserte alarmfirma før du bestemmer deg.

• Gode produkter krever gode installatører. Et godt tips er å alltid benytte seg av autoriserte låsesmeder for installering av låser, og sertifiserte firma for installering av innbruddsalarmer.

• Installer gjerne timere på en eller flere lamper i huset som aktiviseres noen timer på kvelden slik at boligen ser bebodd ut selv når dere ikke er hjemme.

• Be naboen om å ta inn posten for dere, eller oppbevar posten på postkontoret, ved langvarig fravær

• Oppbevar verktøy og hageredskap inne i huset eller i en låst bod slik at tyven ikke kan benytte seg av disse for å knuse dine, eller naboens vinduer.

• Ikke rydd altfor nøye når dere reiser bort. La gjerne ett par sko eller noen leker ligge igjen i hagen slik at det ser bebodd ut.

• Du må ikke glemme din og familiens sikkerhet ved en evt. brann. Sørg for å ha sikre og alternative rømningsveier ved dører og vinduer på bakkenivå.

• Gjem aldri husnøkler i nærheten av huset. Tyvene vet hvor de skal lete.