Vedlikeholdsråd

Slik tar du best vare på dine produkter

Aluminium

1. Rengjør med en myk klut fuktet i vann og eventuelt et mildt rengjøringsmiddel eller mildt skurepulver.
2. Fjern rengjøringsmiddelet grundig med kaldt vann.
3. Tørk overflaten med en tørr og myk klut eller fille.

Korrosjon kan oppstå ved kontakt med andre metaller, dersom miljøet er fuktig eller om den beskyttende oksidoverflaten slites bort på grunn av friksjon. Dette gjelder for eksempel ved kontakt med kobber og jern.

Clean

1. Rengjør med en myk klut fuktet i vann og eventuelt rengjøringsmiddel uten slipemiddel eller såpe.
2. Fjern rengjøringsmiddelet grundig med kaldt vann.
3. Tørk overflaten med en tørr og myk klut eller fille.

Gummi

1. Rengjør med tørr eller lett fuktig fille. Bruk vann eller mildt rengjøringsmiddel, voks eller polish.

Kobber

1. Rengjør med en myk klut fuktet i vann og eventuelt rengjøringsmiddel uten slipemiddel eller såpe.
2. Fjern rengjøringsmiddelet grundig med kaldt vann.
3. Tørk overflaten med en tørr og myk klut eller fille.

Krom

1. Rengjør med en myk klut fuktet i vann og eventuelt rengjøringsmiddel uten slipemiddel eller såpe.
2. Fjern rengjøringsmiddelet grundig med kaldt vann.
3. Tørk overflaten tørr med en tørr og myk klut eller fille.

Messing

1. Rengjør med myk klut fuktet i vann og eventuelt mildt rengjøringsmiddel eller mildt skurepulver.
2. Fjern rengjøringsmiddelet grundig med kaldt vann.
3. Tørk overflaten med en tørr og myk klut eller fille.

Våre messingsprodukter er oftest lakkert da metallet i seg selv er svært utsatt for korrosjon. Bruk aldri sterkt rengjøringsmiddel med slipemiddel i messingpleien. I tillegg til å gi stygge merker i produktet, kan det også fjerne den beskyttende lakkoverflaten.

Nikkel

1. Rengjør med en myk klut fuktet i vann og eventuelt rengjøringsmiddel uten slipemiddel eller såpe.
2. Fjern rengjøringsmiddelet grundig med kaldt vann.
3. Tørk overflaten med en tørr mjuk klut eller fille.

For at en overflate skal bevare sin glans og sitt utseende samt unngå flekker, må rengjøring utføres regelmessig.

Porselen

1. Rengjør med en myk fille fuktet i vann og eventuelt mildt rengjøringsmiddel. Rengjøringsredskap som er harde eller slipende må unngås, slik som stålull og fibersvamp.
2. Fjern rengjøringsmiddelet grundig med kaldt vann.
3. Tørk overflaten med en tørr og myk klut eller fille.

Rustfritt stål

1. Rengjør med en myk klut fuktet i vann og eventuelt rengjøringsmiddel uten slipemiddel eller såpe.
2. Fjern rengjøringsmiddelet grundig med kaldt vann.
3. Tørk overflaten med en tørr og myk klut eller fille.

For at en rustfri overflate skal bevare sin glans og sitt utseende samt unngå lokale korrosjonsangrep, må rengjøring utføres regelmessig. Misfarginger og belegg kan oppstå på den rustfrie overflaten om for eksempel vann eller rester av syntetisk vaskemiddel tillattes å tørke inn på materialet.

Sort

1. Rengjør med en myk klut fuktet i vann og eventuelt rengjøringsmiddel uten slipemiddel ellersåpe.
2. Fjern rengjøringsmiddelet grundig med kaldt vann.
3. Tørk overflaten med en tørr og myk klut eller fille.

For at en sort overflate skal bevare sin glans og sitt utseende samt å unngå korrosjonsangrep, må rengjøring utføres regelmessig.

Speil

1. Rengjør med fille fuktet i vann eller vinduspuss.
2. Tørk over med en tørr fille.

Tinn

1. Rengjør med en myk klut fuktet i vann og eventuelt rengjøringsmiddel uten slipemiddel eller såpe.
2. Fjern rengjøringsmiddelet grundig med kaldt vann.
3. Tørk overflaten med en tørr og myk klut eller fille.

Treprodukter

1. Rengjør med myk fille fuktet i vann og eventuelt mildt rengjøringsmiddel eller mildt skurepulver.
2. Tørk overflaten med en tørr myk klut eller fille.

Lette flekker kan tas bort med en lett fuktet svamp eller mildt såpevann. Ved ubehandlet tre kan flekker alternativt fjernes med et fint sandpapir.