Habo historie

Vi begynte i smien

Habo Gruppen har en stolt historie som strekker seg tilbake til 1921 da CG Isaksson begynte å lage sukkertenger og seletøy.

CG_Isaksson.jpg

CG Isaksson

1921
Foretaket ble startet i Fiskebäck av CG Isaksson. Den første produksjonen
bestod av sukkerstenger. Dørvriderproduksjonen startet på slutten av
20-tallet. Råmaterialet var jern og messing.

1938
Foretaket flyttet til Habo, der det blir bygget ut ca 15 ganger. 
Idag er foretaket på ca.18 000 m2.

1969
Foretaket overtas av CG´s fire sønner, Sture, Per, Åke og Gustaf.

1992
Foretaket fusjonerer med Nyströms Beslag.

1994
Det første datterselskapet starter opp, Habo Norge A/S.

1995
Etablerer Habo Spzoo, Polen.

1996
Etablerer Habo Danmark.

1999
Etablerer  Habo Finland.

2004
Habo Spzoo i Polen avvikles. Overføres til SANGIL i Danmark.

2005
Espagnolettproduksjonen overføres til FIX

2006
Lomond Industrier overtar Isaksson Gruppen AB.
Industribeslag i Trondheim erverves.

2008
Foretaket bytter navn til Habo Gruppen

2013
Habos lager ble flyttet til bedriftens distribusjonssenter i Malmø.

2015
Volati overtar Lomond Industrier.

2020
Habo Gruppen AB overtar Pisla Oy og Demerx i Kinda AB.

2021
Habo Gruppen AB overtar Duschprodukter AB.