Avtrekksvifter og ventilasjon

Pust inn. Pust ut. Det går på automatikk for de fleste av oss. Men når dårlige vifter og ventilasjon fører til dårligere luftkvalitet merker vi nesten med en gang at vi fungerer dårligere. Hodet kjennes tungt og det blir vanskeligere å fokusere. Dårlig luftkvalitet kan skade både oss og våre hjem. Det er derfor vifter og ventilasjon er så viktige faktorer for utformingen av et nytt rom. Vi har en vifte for hvert rom, med modeller i ulike dimensjoner for ulike forhold. Ventiler, ventilasjonebeslag og annet som har med ventiler å gjøre finnes i ulike varianter.