Bærekraft

Ta del i vårt målbevisste arbeid for bærekraft

Fra den gamle smien til dagens moderne produksjon løper en rød tråd av nøyaktighet hos Habo. For oss går miljø og kvalitet hånd i hånd.

Ta del i vårt målbevisste arbeid for bærekraft

Fra den gamle smien til dagens moderne produksjon løper en rød tråd av nøyaktighet hos Habo. For oss går miljø og kvalitet hånd i hånd. Når du velger et produkt fra Habo skal du vite at det er produsert av et bærekraftig materiale
med et gjennomtenkt og ansvarsfullt design.

Hensikten med vårt arbeid for bærekraft er å kunne gjøre det vi kan best på en ansvarsfull måte – å tilby funksjonelle beslag som gjør menneskers liv bedre og lettere. Vi investerer i våre interessenters fremtid ved å ta ansvar for de sosiale og miljømessige effektene av virksomheten.