Riktlinjer för användning av vår logotyp.

Vår logotyp är en stor del av vår grafiska identitet. För att vi ska få ett så konsekvent och tydligt uttryck som möjligt är det av största vikt att vår logotyp används enligt våra riktlinjer. Habo Gruppen AB står för ”Passion för detaljer”, ett budskap som ska förmedlas genom vår logotyp, oavsett avsändare.

Det är ej tillåtet att ändra logotypens färg, utseende eller proportioner.

Det finns tre grundvarianter av vår logotyp: Röd, vit eller svartvitt. Primärt används den röda logotypen.

Runt om logotypen ska det finnas en frizon som motsvarar avståndet x i skissen nedan.

freezone.png

Exempel på objekt innanför frizonen.

freezone_1.png

Logotypen får placeras fritt så länge frizonen respekteras. Högerställd eller vänsterställd placering är att föredra. Logotypen får endast användas i horisontellt läge.

logo_placement.png

Har du frågor om vår logotyp? Kontakta marknadsavdelningen.

LOGOTYP FORMAT
png
(webb)

FORMAT
cmyk
(höguppl.)

FORMAT
pms
(höguppl.)

visningsbild_habo_red.jpg Habored (.png) Habo red (.eps) Habo red (.eps)
visningsbild_habo_black.jpg Habo black (.png) Habo black (.eps)  
visningsbild_habo_white.jpg Habo white (.png) Habo white (.eps)  

0001-01-01