FAQ

Tribe 2

  • Tryck på knappen bakom batteriluckan, slå in din administratörskod. Tryck 5 för systeminställningar och sedan på 7 för ljudinställning. Välj därefter 1 för låg volym, 2 för normal eller 3 för max. Enhetens ljud är fabriksinställd på 2. För att stänga av volymen helt, tryck 9.

  • Om displayen är mörk kan du behöva justera belysningen. Tryck på knappen bakom batteriluckan för att komma in i menyn. Slå in din administratörskod. Tryck menyval 5 för systeminställningar och sedan 9 för ljusinställning. Enheten är ljusterbar från 1-3 där 3 är maxstyrka. Enheten är fabriksinställd på styrka 2.

  • Fingeravtrycksläsningen är känslig över tid och kan påverkas av årstid, fingerslitage, fingrets temperatur. Du kan behöva läsa in fingeravtrycket igen.

  • Koden har kanske begränsningar i appen som gör att den inte längre fungerar. Kontrollera Access rules för användaren i din app.

  • Om enheten säger att dörren är låst när du försöker öppna med fingeravtryck eller kod. Öppna med nyckel eller administratörskod och stäng sedan av privat läge med easy access-knappen på enhetens insida.

App och Smartbox

  • Om du inte får kontakt med dörrlåset via appen kan du prova att starta om din Smartbox, se Guide Tribe 2 -  för App & Smartbox för instruktioner om hur du startar om enheten. Du kan också prova att flytta Smartboxen längre ifrån routern.

  • Du kan behöva justera magnetens placering på slutblecket. Se installationsguiden för vidare instruktioner.

  • Kontrollera att du har aktiverat notiser i appen. 

  • Du kan behöva göra en uppdatering då förbättringar i appen görs kontinuerligt. 

  • Om appen inte fungerar, trots en uppdatering, kan du prova att starta om appen eller installera om den.