Lås och säkerhet

Ett effektivt inbrottsskydd handlar om att skapa osäkerhet hos tjuvarna och bygga många små hinder som tillsammans blir oöverstigliga. Förutom ett säkert dörrlås kan ett dörröga, brytskydd och låsskydd över cylindervredet vara ett tryggt komplement. Se till att ha kraftiga lås även till separata garage och förråd. Även om du inte förvarar värdeföremål här så är det en vanlig källa till att skaffa verktyg för fortsatta plundringståg. Hänglåset är ett bra alternativ när det inte går att montera infällda lås.