Habo historia

Från järnsmedja till hjärnsmedja

Det började med seldon och sockertänger, år 1921. Fabrikör C-G Isaksson startade, tillsammans med sin far August och sin bror Paul, sin tillverkning i en liten smedja i Fiskebäck, söder om Habo. I dag är det fortfarande vardagsdetaljerna som står i centrum. Dörrhandtag och beslag för hem och offentlig miljö med en kvalitet och funktion som gör oss ledande i Norden.

CG_Isaksson.jpg

CG Isaksson

1921
Startades företaget i Fiskebäck av CG Isaksson, tillsammans med hans far August och hans bror Paul.
Den första produktionen bestod av sockertänger och seldon. Dörrhandtagsproduktionen startade
i slutet av 20-talet. Råmaterialet var järn och mässing.

1938
Flyttades företaget till Habo, med CG Isaksson som ensam ägare, där företaget byggts ut ett 15-tal gånger.
Då förfogade företaget över drygt 18 000 m2.

1969
Övertogs företaget av CG´s fyra söner, Sture, Per, Åke och Gustaf.

1992
Fusionerades företaget med Nyströms Beslag.

1994
Startades första dotterbolaget, Habo Norge A/S.

1995
Startades Habo Spzoo, Polen.

1996
Startades Habo Danmark.

1999
Startades Habo Finland.

2004
Avyttrades Habo Spzoo, Polen.
Förvärvades SANGIL i Danmark.

2005
Avyttrades spanjolettillverkningen till FIX.

2006
Lomond Industrier förvärvar Isaksson Gruppen AB.
Industribeslag i Trondheim förvärvas.

2008
Byter företaget namn till Habo Gruppen

2013
Flyttades Habos lager till den koncerngemensamma distribunalen i Malmö

2015
Volati förvärvar Lomond Industrier.

2020
Habo Gruppen AB förvärvar Pisla Oy och Demerx i Kinda AB.

2021
Habo Gruppen AB förvärvar Duschprodukter AB.

2023
Huvudkontoret flyttar till nya lokaler på Hedenstorp, Jönköping.