Saku Kulmala tillträder som VD för Pisla Oy och Volati Hem och Beslag Finland AB

Styrelsen för Pisla Oy har från den 1 maj 2021 utnämnt Saku Kulmala till ny verkställande direktör för Pisla och Pislas holdingbolag Volati Hem och Beslag Finland AB (VHBF). Kulmala ersätter Pekka Kuivalainen, som efter 16 framgångsrika år begärde avsked från båda bolagens operativa verksamhet. Pekka fortsätter i bolagens styrelser.

Saku Kulmala har i över 20 år verkat som verkställande direktör och innehaft övriga ledningspositioner i Normark Suomi Oy och Peltonen Ski Oy, som är en del av Rapala VMC Oyj . Han har även lång erfarenhet av att leda försäljningen inom detaljhandeln och varumärkesindustrin.

"Jag har följt Pislas resa och bolagets framgångsrika affärsverksamhet sedan flera år. Det är en stor glädje och ära att bli verkställande direktör i Pekka Kuivalainens fotspår. Jag väntar med iver på att leda Pisla på bolagets tillväxtstig tillsammans med alla talangfulla medarbetare”, säger Saku Kulmala.

Saku Kulmala.png

”Ett stort tack till Pekka Kuivalainen för hans utmärkta arbete sedan Pisla fusionerades med vår koncern. Med Pekka har vi haft ett intensivt samarbete av hög klass. VHB:s och Pislas resultat och marknadsposition är bevis på Pekkas kompetens och förmågor.”

Fredrick Sylva, Styrelseordförande Volati Hem och Beslag OY

Om Habo
HABO Gruppen AB startade sin verksamhet 1921 och är idag marknadsledande i Norden inom beslag och inredningsdetaljer. Företaget ägs av börsnoterade Volati. HABO Gruppen AB omsätter idag ca 460 MSEK och har ca 100 anställda. Huvudkontoret finns i Habo som ligger strax utanför Jönköping. Bolaget är väl representerat i de nordiska länderna genom egna dotterbolag. Under varumärket Habo utvecklar företaget beslag och inredningsprodukter för den nordiska marknaden. Sortimentet består av mer än 5000 artiklar som säljs främst via bygg och järnvaruhandeln samt inredningsbutiker. Ytterligare information på
www.habo.com

2021-05-05