Tillfället gör tjuven

Undvik oväntade besök

Vi guidar dig bland små och stora saker som kan förhindra att ”tillfället gör tjuven”.

Ett effektivt inbrottsskydd handlar väldigt lite om att göra bostaden helt säker – för det går inte. Det handlar mer om att skapa osäkerhet hos tjuvarna och bygga många små hinder som tillsammans blir oöverstigliga.

Svaga punkter i villan

Förvånande nog sker 50 procent av alla villainbrott genom entrédörren. Balkongdörrar är ofta lättforcerade på grund av dåliga lås och klen konstruktion med stora fönsterpartier. Samma sak gäller fönstren. Källardörrar och grovköksentréer kan vara inbjudande eftersom de ofta ligger dolda från gatan.

Takfönster och takkupoler är andra svaga punkter. Se till att alla beslag sitter på insidan och att du har bra lås. Förrådsutrymmen kan fungera som språngbräda till andra våningen. I förrådet kan det dessutom finnas användbara verktyg för att bryta sig vidare in i huset.

Svaga punkter i flerfamiljshuset

Även här är entrédörren den vanligaste vägen in tillsammans med balkongen, också den som ligger några våningar upp. Förrådsutrymmen i källare och på vind kan få ovälkommet besök där inbrottstjuvarna kan jobba ostört med ganska klent motstånd.

Tips - gör det själv!

Dörrar

Se till att grovköksentrén och källardörrarna har samma säkra lås och utrustning som entrédörren. Hör med ditt försäkringsbolag så att du har rätt lås som svarar mot kraven i hemförsäkringen.

Dörröga, dörrkedja, brytskydd och låskåpa över cylinderdrevet kan vara lämpligt inte bara i flerfamiljsfastigheter. Håll alla ingångar fria från buskage som döljer dörrarna. Har du dekaler om larm och stöldmärkning av värdeföremål? Se till att de sitter prydligt och konsekvent vid alla dörrar för maximal synlighet.

Förråd och garage

Se till att ha kraftiga lås även till separata garage och förråd, annars gäller inte hemförsäkringen. Även om du inte förvarar några värdeföremål här så är det en vanlig källa till att skaffa verktyg för fortsatta plundringståg.

Hänglåset är ett bra alternativ när det inte går att montera infällda lås. Hänglåset bör vara godkänt enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm. Se till att fästet eller kättingen håller samma klass som hänglåset. Det är viktigt att alla ingående delar är lika starka.

Våra hänglås finns i fyra olika klassningar, klass 1–4. Ju högre klassning på ett hänglås desto starkare är det. Läs mer om de olika klassificeringarna.

Fönster

Se till att alla synliga beslag är skruvade med så kallad envägsskruv som bara kan skruvas i men inte ur.

Fönster med nyckellås är ytterligare ett litet hinder på vägen in.

Källarfönster är lätta att ta sig in i ostört. Sätt upp galler på insidan med genomgående skruv genom karmen.

Den barnsäkra haspen kan bara öppnas från insidan med dubbla grepp, och fungerar bra vid vädring.

Fönsterbeslag där ena delen fästs i karmen och den andra i fönsterbågen gör att fönstret inte kan lyftas ut även om gångjärnen slagits bort.

Övriga tips

Använd timer som tänder och släcker lampor eller radioapparater på olika tider under dygnet. En lampa som brinner hela helgen är lätt att genomskåda.

Tveka inte att kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera att du säkrat ditt hus på rätt sätt och att du har rätt försäkringsskydd.

Checklista för att förebygga inbrott i villan

• Se till att det finns en fungerande grannsamverkan i området.

• Se på din villa med tjuvens ögon för att hitta eventuella svaga punkter.

• Montera ögonmärkta lås på alla fönster som nås från marken.

• Sätt lås på altandörren, helst en säkerhetspanjolett med hakregel och låsbart handtag.

• Entrédörren bör ha ögonmärkt lås kompletterat med borrskyddsplåtar.

• Inbrottslarm är avskräckande. Det är viktigt att larmet är kopplat till en effektiv åtgärd. Stäm av med en certifierad anläggarfirma innan du bestämmer dig.

• Bra produkter kräver bra installatörer. Tumregeln är att anlita auktoriserade låssmeder för det mekaniska skyddet och certifierade anläggarfirmor för inbrottslarm.

• Installera gärna timer till en eller flera lampor i huset som aktiveras några timmar under kvällen så att huset ser bebott ut även när du är bortrest.

• Be grannen tömma din post, eller investera i en veckopostlåda, om du ska vara bortrest en längre tid.

• Förvara trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd så att tjuven inte kan använda dem för att krossa dina, eller grannens fönster.

• Städa inte alltför noggrannt innan du åker bort. Lämna gärna ett par skor eller lite barnleksaker i trädgården så att det ser bebott ut.

• Glöm inte bort din egen säkerhet vid t ex brand. Se alltid till att ha säkra och alternativa utrymningsvägar vid dörrar och fönster i markplan.

• Göm aldrig nycklar i närheten av huset. Tjuven vet var han ska leta.