Innovation & Produktutveckling

Produkterna är hjärtat i vår verksamhet och vårt mål är att ständigt förbättra dem i rätt riktning.

Hållbarhet är en viktig del i såväl utveckling av nya produkter som uppdateringar i befintligt sortiment. Hög kvalitet, lång livslängd och en successiv övergång till mer cirkulära material är viktiga delar i vår strategi. Omställningen är en resa, och vi jobbar hela tiden för att säkerställa att våra produkter är så resurseffektiva, relevanta och hållbara som möjligt.

Habo_Hållbarhet_Kustlandskap.jpg

Material och ytbehandlingar som håller måttet.

På Habo Gruppen är vi måna om att våra produkter tillverkas av material som både håller hög kvalitet och är skonsamma mot miljön. Du som konsument kan lita på att vi tar ansvar för att följa rådande lagar, regler och rekommendationer för olika material och ytbehandlingar. Vi har ett bra samarbete med våra leverantörer och tillsammans arbetar vi långsiktigt. 

”Frågan om material är ständigt närvarande i vår produktutveckling. Vi är proaktiva genom att följa utvecklingen, och när nya regler eller rekommendationer tas i bruk är målsättningen att de material som inte klarar kraven redan vara borta ur vårt sortiment.”
– Marie Jonsson, Sortimentschef, Habo Gruppen

Marie_jonsson.jpg
Marie Jonsson

För oss på Habo Gruppen går miljö och kvalitet hand i hand.

Kvalitet genom hela kedjan
För oss på Habo Gruppen är kvalitet mycket mer än att leverera rätt detaljer till rätt plats i rätt tid. Kvalitet handlar om hållbarhet, design och funktion men också om att förstå kundens behov och att lösa problem. 

Miljö – ständigt på agendan
Alla företag har miljöpåverkan. Habo Gruppen är inget undantag. Den insikten sporrar oss att jobba kontinuerligt med att optimera resursanvändningen och minska miljöbelastningen. Produkternas kvalitet, att de håller över tid, bidrar också till att minska slit och släng. 

Systematiskt förbättringsarbete
Habo Gruppen uppmuntrar leverantörer och underleverantörer till att arbeta enligt eller vara certifierade enligt internationellt erkända ledningssystem exempelvis:
Miljöledningssystem, såsom ISO 14001
Kvalitetsledningssystem, såsom ISO 9001
Ledningssystem för arbetsmiljö, såsom ISO 45001 
Ledningssystem för socialt ansvarstagande, såsom ISO 26000 eller SA 8000.

För mer information se http://www.iso.org
För mer information se http://www.sa-intl.org