Minskad klimatpåverkan

Vi jobbar för att minska vårt klimatavtryck.

Alla initiativ som minskar vår klimatpåverkan är viktiga, stora som små. Vi jobbar på bred front med att minska våra utsläpp och vårt klimatavtryck. Som en del i det arbetet kartlägger vi vår resursanvändning i hela värdekedjan, för att veta var vi har störst möjlighet att göra skillnad. Transporter är en stor del av verksamheten och ett område vi fokuserar på. Vår målsättning är att göra transporterna mer resurseffektiva, samt röra oss bort från fossila bränslen.

Habo_Hållbarhet_Skogskust.jpg

Dörrhandtag först ut i stort förpackningsprojekt.

Vi går successivt igenom hela produktsortimentet för att minska mängden material och få bort plasten från våra förpackningar. Först ut är dörrhandtag, vår största och viktigaste produktgrupp.

”Det som händer nu är att vi byter ut plasten i våra handtagsförpackningar mot wellpapp och vidareutvecklar designen. Det kommer innebära miljövinster på flera olika sätt. Under 2024 kommer våra blisterförpackningar i plast vara helt borta.”
– Tobias Thure, Produktchef, Habo Gruppen

Tobias_thure.jpg
Tobias Thure

Vi strävar efter hållbara material med genomtänkt och ansvarsfull design.

Minimalt med avfall, maximalt med återvinning
Alla typer av avfall hos Habo Gruppens leverantörer och deras underleverantörer ska minimeras genom effektivisering, produktförändringar, underhållsprocesser, materialoptimering eller liknande.

Säker hantering av kemikalier
Habo Gruppens leverantörer och underleverantörer ställer krav på att kemikalier hanteras, förvaras och kasseras säkert. De kemikalier som används ska följa föreskrifterna i REACH-förordningen.

Klimatkompenserade transporter
På Habo Gruppen arbetar vi för att i alla delar av logistikkedjan effektivisera transporterna och maximera fyllnadsgraden, utan att ge avkall på våra kunders krav på leveransen. Vi har en hög ambition att tillsammans med våra transportleverantörer minimera miljöpåverkan. 

Aktiva energimål
Habo Gruppens leverantörer och underleverantörer ska arbeta efter en plan för minskad energianvändning och reducerade utsläpp, samt en utfasning av användning av fossila bränslen och en övergång till förnybar energi.