Väggfläktar

Med en väggfläkt / badrumsfläkt håller du fuktnivån på en normal nivå och minskar risken för fukt- och mögelskador i ditt våtutrymme. Dessutom får du en fräschare inomhusluft att andas in. Habos väggfläktar kännetecknas av tyst gång, låg energiförbrukning, stor pålitlighet och hög effektivitet. Välj mellan en med till- och frånslag via strömkälla eller en automatisk med timer och fuktsensor.