Dörrvred / Cylindervred

Det är ett cylindervred du vrider om när du ska låsa eller låsa upp dörren inifrån. Därför är det såklart en fördel om ditt dörrvred känns bra i handen och gör det enkelt att vrida om. För att det inte ska krävas särskilt mycket ansträngning krävs såklart även att låshuset fungerar som det ska. Se därför till att du väljer kompatibla modeller av båda sorters beslag.